Udskydelse af styning af lindetræerne

Foråret er så småt ved at være over os, og det betyder faktisk, at det nu ikke er den bedste tid at beskære lindetræer på, jf. bl.a. https://jacobbro.dk/styning/
Det er fordi, at træet bør være i “dvale” og saftstigningen ikke for alvor påbegyndt, når en styning skal foretages. Og for sen/forkert styning af træerne forøger risikoen for angreb af svamp og råd som følge af svækkelse af træerne.
Derfor ser bestyrelsen sig nødsaget til at ændre i træbeskæringsopgaven for 2023, som blev udbudt sidst i februar.
Da risikoen for træerne for en fuld styning på nuværende tidspunkt er for stor, er opgaven nu to-delt:
1) træerne beskæres først et tidspunkt over sommeren, og kun grene, der rammer et hus osv. eller forhindre fri passage under dem, beskæres/forkortes
2) den oprindelige opgave med en “tæt styning” foretages tidligt 2024
Lærke og Jonas, som vandt opgaven i år, har sagt ja til denne nye opgavebeskrivelse.