Udbud af træbeskæringsopgave: Deadline og lodtrækning den 16.02

Kære beboere af Badensgade

Det er i år tid til at træerne i gaden skal beskæres
Tradition tro bliver dette udbudt til gadens beboere og vedtages ved lodtrækning.
 • Beskæring skal ske senest søndag den 7. marts
 • Lodtrækning sker den 16. februar kl 17 ved Mille, Badensgade 26
 • Deltagere til lodtræning skal ligge deres stemmeseddel i postkasse nr 7
  • Stemmeseddel skal der fremgå navn, adresse, email og mobilnummer og med overskriften: Træbeskæring
 • Hvem kan deltage: Alle der har bopæl på badensgade
 • Rotation: Vi har i år besluttet at der er rotation på hvem der kan få opgaven. Dvs. har man beskåret træerne sidste gang for 2 år siden, vil man blive lagt nederst i bunken og kun vinde lodtrækning hvis ikke der er andre der byder ind på opgaven.
 • Hvordan skal træerne beskæres: Grene skal skæres helt ind til knupperne på træerne. Har man ikke prøvet det før, vil man blive sat ind i hvordan det skal udføres korrekt idet vi skal passe på træerne.
 • Hvad indeholder opgaven:
  • Beskæring af alle træer på vejen i Badensgade, ca 50 stk
  • Man står selv for opsamling samt bortskaffelse af grene til genbrug
 • Betaling: Man får 12.000,-kr for hele opgaven
MVH
Bestyrelsen Grundejerforeningen Godthaab, Badensgade