Praktisk sms om affald

Københavns Kommune har en sms-ordning, hvor man modtager sms’er forud for afhentning af storskrald, farligt affald, haveaffald etc.

Den er praktisk og betyder, at man kan sætte sine containere eller sit affald ud kort tid inden afhentningen.

Gå ind på: Affaldsservice og bestil sms.