Om Gaden

Gaden stammer fra 1898, hvor byggeriet startede, og et par år senere var alle 25 dobbelthuse færdige og beboede.

Byggeforeningen “Godthaab” blev stiftet 1898 af arbejdere ved Hærens Tøjhus. Samme år købte foreningen 50.000 kvadratalen jord af gårdejer Jakob Raagaard.

Badensgade er navngivet 1901 efter det sydtyske storhertugdømme Baden (nu delstat sammen med Württemberg). Før 1901 blev gaden en årrække kaldt Godthåbs Allé efter en udflyttet gård.*

* Storbyens Stednavne af Bent Jørgensen; Gyldendal 1999.