Fortovs- og asfaltrenovering sat til at starte i juni

JR Brolægning, som skal stå for fortovsrenovering, har udsat arbejdet til efter 1. juni på baggrund af, at de hu hej har fået en del arbejde med færdiggørelsen af Metroringen.

Vi er dog blevet enige med dem om at få nedsat deres tilbudspris fra 78.750,.- til 73.750,- som et plaster på såret, når de udsætter deres arbejde.

Det betyder desværre også, at udsættelsen forskubber asfaltarbejdet, da fortovsarbejdet flere steder vil beskadige asfalt langs fliser, og derfor skal asfaltsarbejdet laves efter fortovsarbejdet.

Asfaltarbejdet, både vej og langs fortov, er planlagt til at kunne laves på én dag. Her vil det være vores udfordring at få gaden “ryddet” for SAMTLIGE biler. DET bliver spændene!

Det skal samtidig nævnes, at fortovsarbejdet ikke betyder, at fortovene brydes op i hele længden, men færdiggøres etapevis a 10-15 meter ad gangen.