Mød Festudvalg

Udvalgsområde

Festudvalget ønsker at afholde festlige og sociale arrangement for gadens beboere samt støtte og hjælpe, hvis andre af gadens beboere ønsker at afholde en arrangement der vil være åben for gadens beboere.

Et typisk årshjul for gaden/festudvalget, der involverede arrangementer som:

Februar: Fastelavn

Juli/august: loppemarked/vejfest

Oktober: Halloween/Allehelgensaften

December: Jul/gløgg i gaden

Kontakt

Man kan altid kontakte udvalget, hvis man ønsker at blive medlem af udvalget, hjælpe til med nogle opgaver eller bare komme med ideer og forslag til arrangementer for gaden.

Udvalget kan kontaktes personligt eller via email: ataarnhoj@gmail.com

Anne Taarnhøj - medlem

Gro Askgaard - medlem

Michael Øland Gambill Hindrichsen - Medlem

Marina Buch Kristensen - medlem

Michelle Duus Odberg - medlem

Rikke Pedersen - medlem

Jennifer Poczkaj Ibsen - medlem