Klimatilpasning—status

Arbejdsgruppen for klimatilpasning har arbejdet for at finde frem til mulige fælles løsninger siden skybruddet den 18. september 2013.

Som det ser ud nu, kan vi ikke finde ffrem til en fælles løsning med Københavns Kommune og HOFOR, så vi har valgt at indstille arbejdet, indtil nye muligheder dukker op.

Opfordring

Hvis vi igen skulle få et af de store skybrud, vil vi appellere til, at I tager foto, der tydeligt viser, hvor højt vandet står på af jeres huse. Det kan være med til at bane vej for en mulig fælles løsning, hvis vandet står højt nok.

Sikring af vores huse

Indtil videre må vi så hjælpe hinanden med at sikre vores huse, så vi undgår oversvømmede kældre.