Hvem har ansvar for hvad?

Der er i øjeblikket stor fokus på private fællesveje. Ikke kun når det gælder klimatilpasning.

Vejledning om private fællesveje

Byens 8 lokal-udvalg har netop udgivet en Vejledning om private fællesveje.
Héri kan I læse om hvem der har ansvar for hvad, vejlav, hvad der skal til for at ændre på vejen, trafik og parkering, grøn gade og klimatilpasning samt rekreative oplevelser og fællesskaber.

Bagest i vejledningen kan man finde eksempler, skemaer og ansøgningsvejledninger til emnerne.

I kan finde vejledningen på Københavns Kommunes hjemmeside: Vejledning om private fællesveje