En social og miljøvenlig vej

På generalforsamlingen kom det frem, at flere beboere i gaden godt kunne tænke sig, at vores vej blev mere trafiksikker for specielt børnene og ind-rettet til socialt samvær og leg for alle 🙂

Mulighedernes vej

Bestyrelsen har nedsat et lille udvalg, der netop vil se på muligheder for at omdefinere vejen til lege-/opholdsområde, indrette mødesteder og måske tænke ind, at vores vej bruges som skolevej af kvarterets øvrige børn.

Arbejdsgruppen består af Vilhelm fra 29, Cecilie fra 40, Malene fra 39, Simon fra 43, og Mille fra 26.

Hvad skal vi arbejde med?

Arbejdet kommer til at bestå i at undersøge vores muligheder (rammer), inddrage vejens beboere i idéfasen og finde midler til at udføre projektet for.

Kom og vær med

Hvis du har lyst til at være med, kan du enten kontakte Mille på Facebook eller lægge en seddel med navn, og e-mailadresse i den blå postkasse (nr. 26).